يکشنبه 29 دي 1398 - 23 جمادى الأولى 1441
جستجو :
  کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده ها

علاوه بر شورای مرکزی دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی (دبیر، مسئول پژوهشی، مسئول آموزشی، مسئول روابط عمومی) این کمیته در دانشکده های زیر دارای واحد کمیته تحقیقات دانشجویی می باشد:

·        دانشکده پزشکی

·        دانشکده دندانپزشکی

·        دانشکده  تغذیه

·        دانشکده داروسازی

·        دانشکده پرستاری و مامایی  

.       دانشکده علوم نوین

.       دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

 

در کمیته های دانشجویی 7 عضو در قالب دبیر، مسئول پژوهشی، مسئول آموزشی و مسئول روابط عمومی دانشکده ها فعالیت می کنند. انتصاب اعضای دانشجویی از طریق برگزاری انتخابات سراسری در سطح دانشکده ها هر 18 ماه یکبار انجام می پذیرد. علاوه بر 7 عضو اصلی، دانشجویان علاقه مند می توانند در قالب عضو فعال به عضویت کمیته درآمده و مشغول فعالیت های دانشجویی شوند.