برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
  برچسب شده با

برچسب شده با RDCC

کارگروه آموزشی کمیته‌ تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

صفحات/ کارگروه آموزشی کمیته‌ تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      کارگروه آموزشی کمیته‌ تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دوشنبه 19 اسفند 1398
کارگروه آموزشی کمیته‌ تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

صفحات/ کارگروه آموزشی کمیته‌ تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      کارگروه آموزشی کمیته‌ تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دوشنبه 19 اسفند 1398
کارگروه آموزشی کمیته‌ تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

صفحات/ کارگروه آموزشی کمیته‌ تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      کارگروه آموزشی کمیته‌ تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دوشنبه 19 اسفند 1398