يکشنبه 29 دي 1398 - 23 جمادى الأولى 1441
جستجو :
 رویدادها و کنگره‌های پیش‌رو
 
  امروز
يکشنبه
دي 1398
29
قمری:23 جمادى الأولى 1441

میلادی:19 ژانویه 2020
 
 اخبار
جشنواره پژوهشی دانشگاه در هفته پژوهش آذر ماه 98

برگزیدگان برتر دانشجویی
جشنواره پژوهشی دانشگاه در هفته پژوهش آذر ماه 98

جناب آقایان جعفر سلیمانی بعنوان پژوهشگر برتر در مقطع Ph.D و حسین محمدزاده آغداش بعنوان پژوهشگر برتر در مقطع کارشناسی ارشد
تا 8 آذر ماه تمدید شد

انتخاب برگزیدگان برتر دانشجویی در جشنواره پژوهشی دانشگاه آذر ماه 98
تا 8 آذر ماه تمدید شد

ارزیابی با فرم مربوط به بندکاف ماده 2 آيين‌نامه «تسهيلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان» براساس مستندات پژوهشی سال 1397 (فارسی) یا 2018 (انگلیسی) انجام خواهد شد
آرشیو Print RSS
 
ثبت نام در خبر نامه
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :    
نوع خبرنامه :
 
 پیوندها
بنیاد ملی نخبگان
کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی
شبکه همکار کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی تهران
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی یزد
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
کمیته تحقيقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهركرد