برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

کمیته تحقیقات دانشجوییStudent Research Committee

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تبریز (RDCC)

کارگروه آموزشی کمیته‌ تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

صفحات/ کارگروه آموزشی کمیته‌ تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      کارگروه آموزشی کمیته‌ تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دوشنبه 19 اسفند 1398
کارگروه آموزشی کمیته‌ تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

صفحات/ کارگروه آموزشی کمیته‌ تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      کارگروه آموزشی کمیته‌ تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دوشنبه 19 اسفند 1398
کارگروه آموزشی کمیته‌ تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

صفحات/ کارگروه آموزشی کمیته‌ تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      کارگروه آموزشی کمیته‌ تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دوشنبه 19 اسفند 1398
پنج شنبه های پژوهشی دانشکده داروسازی

مطالب/ پنج شنبه های پژوهشی دانشکده داروسازی

                           
      پنج شنبه های پژوهشی دانشکده داروسازی
يکشنبه 15 مهر 1397
کارگاه روش تحقیق برای دانشجویان کارشناسی

مطالب/ کارگاه روش تحقیق برای دانشجویان کارشناسی

                           
      کارگاه روش تحقیق برای دانشجویان کارشناسی مدرس کارگاه: دکتر حیدر ندریان
يکشنبه 30 مهر 1396