چهارشنبه 1 آبان 1398 - 23 صفر 1441
جستجو :
 رویدادها و کنگره‌های پیش‌رو
 
  امروز
چهارشنبه
آبان 1398
1
قمری:23 صفر 1441

میلادی:23 اکتبر 2019
 
 اخبار
کمیته تحقیقات دانشجویی

طرحهای تحقیقاتی مصوب و پایان یافته سال 97 و شش ماهه اول سال 98
کمیته تحقیقات دانشجویی

طرحهای تحقیقاتی مصوب و پایان یافته سال 97 وشش ماهه اول سال 98 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
آرشیو Print RSS
 
ثبت نام در خبر نامه
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :    
نوع خبرنامه :
 
 پیوندها
بنیاد ملی نخبگان
کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی
شبکه همکار کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی تهران
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی یزد
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
کمیته تحقيقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهركرد