سه شنبه 1 آبان 1397 - 13 صفر 1440
جستجو :
 رویدادها و کنگره‌های پیش‌رو
 
  امروز
سه شنبه
آبان 1397
1
قمری:13 صفر 1440

میلادی:23 اکتبر 2018
 
 اخبار
برنامه پزشک پژوهشگر

برنامه پزشک پژوهشگر

دانشجویان و علاقه‌مندان می‌توانند جهت اعلام آمادگی شرکت در کارگاه آشنایی با برنامه پزشک پژوهشگر تا تاریخ 15 مردادماه به دفتر کمیتۀ تحقیقات دانشجویی دانشگاه مراجعه نمایند.
انتخاب دکتر سعیده راضی صوفیانی و دکتر رعنا جهانبان بعنوان پژوهشگر برجسته کشوری

انتخاب دکتر سعیده راضی صوفیانی و دکتر رعنا جهانبان بعنوان پژوهشگر برجسته کشوری

انتخاب دانشجویان پژوهشگر نمونه مطابق بند ک کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی
آرشیو
 
ثبت نام در خبر نامه
نام و نام خانوادگی :
ایمیل فرستنده :    
نوع خبرنامه :
 
 پیوندها
بنیاد ملی نخبگان
کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی
شبکه همکار کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی تهران
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی یزد
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
کمیته تحقيقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهركرد