برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

Affiliation

چشم انداز، ماموریت و اهداف کمیتۀ تحقیقات دانشجویی

در این مرکز فعالیت‌های مختلفی با هدف توانمندسازی دانشجویان علاقه‌مند در حیطه‌های مرتبط با پژوهش و مهارت‌های دانشجویی صورت می گیرد. تمامی فعالیت‌ها با تکیه به توانایی‌های علمی و اجرایی دانشجویان و با راهنمایی اساتید صورت می‌گیرد. هر ساله فراخوان عضویت در کمیته پژوهش‌ها جهت جذب دانشجویان علاقمند و مستعد برگزار می‌شود. واحد مرکزی به عنوان یک واحد ستادی سعی در حمایت و فراهم نمودن زیرساخت مناسب برای فعالیت واحدهای دانشکده‌ای در راستای اهداف دانشگاه نسل۳ و ساماندهی کمیته های تحقیقات دانشجویی جهت تبدیل به سازمان یادگیرنده دارد. همچنین وظیفه سیاستگذاری و پایش اهداف و عملکرد ها و نظارت بر واحدهای دانشکده‌ای را بر عهده دارد. حمایت از فعالیت‌های جمعی پژوهشی دانشجویان، راهنمایی و توانمندسازی دانشجویان در جهت کارایی و بالندگی علمی پژوهشی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه تبریز زیر نظر کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی طبق مفاد اساسنامه تشکیل می شود و اهداف زیر را دنبال می‌کند: ایجاد بستر مناسب برای شکوفایی، رشد و اعتلای علمی و پژوهشی دانشجویان و تربیت پژوهشگران و مدیران آینده کشور، نهادینه ساختن فعالیت‌های پژوهشی در بین دانشجویان، توانمند سازی دانشجویان در زمینه پژوهش از طریق شیوه های مختلف آموزش نظری و عملی، ترویج و ارتقای مهارت و فرهنگ پژوهش در دانشجویان دانشگاه، ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایت‌های مادی و معنوی دانشگاه از فعالیت‌های علمی دانشجویان، بهبود رابطه علمی پژوهشی اساتید و دانشجویان.