برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

Affiliation صحیح کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز


وابستگی سازمانی (Affiliation) صحیح و مورد قبول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز جهت دریافت تسهیلات کنگره‌ها و پاداش چاپ مقالات علمی، برای مقالات فارسی و انگلیسی به شرح زیر می‌باشد:
 
Student Research Committee, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
 

لازم به ذکر است در تمامی طرح‌های ثبت‌شده در کمیته تحقیقات دانشجویی، نام مجری طرح همراه با افیلیشن کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریزضروری است. هم‌چنین، ذکر کد مشخصات و کد طرح ثبت‌شده در قسمت Acknowledgement الزامی می‌باشد.