سه شنبه 29 بهمن 1398 - 23 جمادى الثانية 1441
جستجو :
  برچسب شده با

برچسب شده با دانشکده پزشکی

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی

مطالب/ کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی

                           
      کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی با همکاری RDCC برگزار میکند:
پنجشنبه 27 ارديبهشت 1397
مراسم افتتاحیه همایش

مطالب/ مراسم افتتاحیه همایش

                           
      مراسم افتتاحیه همایش پایه های پژوهش
چهارشنبه 9 اسفند 1396
گامی بلند بسوی دانشگاه نسل سوم

مطالب/ گامی بلند بسوی دانشگاه نسل سوم

                           
      گامی بلند بسوی دانشگاه نسل سوم
پنجشنبه 2 آذر 1396