يکشنبه 29 دي 1398 - 23 جمادى الأولى 1441
جستجو :
  برچسب شده با

برچسب شده با بند کاف

آیین نامه و چک لیست بند "ک"

مطالب/ آیین نامه و چک لیست بند "ک"

                           
      آیین نامه و چک لیست بند "ک" دستورالعمل اجرايي نحوه امتيازدهي به فعاليتهاي تحقيقاتي دانشجويان پژوهشگر موضوع  بند «ك» ماده 2 آيين‌نامه«تسهيلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان»
شنبه 9 تير 1397