برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

کمیته تحقیقات دانشجوییStudent Research Committee

فهرست اصلی

صورتجلسات و مصوبات کمیته تحقیقات دانشجویی                                           صورتجلسات سال 1398
 
نودومین صورتجلسه 
نودو سومین صورتجلسه
نودو چهارمین صورتجلسه
نودو پنجمین صورتجلسه
نودو ششمین صورتجلسه
نودو هفتمین صورتجلسه
نودو هشتمین صورتجلسه


                                            صورتجلسات سال 1399

 
نودونهمین صورتجلسه 
صدمین صورتجلسه