يکشنبه 29 دي 1398 - 23 جمادى الأولى 1441
جستجو :
 آرشیو
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

کسب رتبه اول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

با اختلاف چشمگیر در تعداد مستندات علمی چاپ شده

با اختلاف چشمگیر در تعداد مستندات علمی چاپ شده 2019
چهارشنبه 18 دي 1398

راهنمای فرآیند بررسی طرح تحقیقاتی در سامانه پژوهان

دوشنبه 2 دي 1398

برگزیدگان برتر دانشجویی

جشنواره پژوهشی دانشگاه در هفته پژوهش آذر ماه 98

جشنواره پژوهشی دانشگاه در هفته پژوهش آذر ماه 98 جناب آقایان جعفر سلیمانی بعنوان پژوهشگر برتر در مقطع Ph.D و حسین محمدزاده آغداش بعنوان پژوهشگر برتر در مقطع کارشناسی ارشد
چهارشنبه 27 آذر 1398

انتخاب برگزیدگان برتر دانشجویی در جشنواره پژوهشی دانشگاه آذر ماه 98

تا 8 آذر ماه تمدید شد

تا 8 آذر ماه تمدید شد ارزیابی با فرم مربوط به بندکاف ماده 2 آيين‌نامه «تسهيلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان» براساس مستندات پژوهشی سال 1397 (فارسی) یا 2018 (انگلیسی) انجام خواهد شد
چهارشنبه 6 آذر 1398

انتخاب برگزیدگان برتر دانشجویی

در جشنواره پژوهشی دانشگاه در هفته پژوهش

در جشنواره پژوهشی دانشگاه در هفته پژوهش آذر ماه 98
پنجشنبه 23 آبان 1398

بیست و پنجمین دوره جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

تا تاریخ 98/8/10

تا تاریخ 98/8/10 تمدید شد.
يکشنبه 28 مهر 1398

انتخاب دانشجوی پژوهشگر برجسته کشوری مطابق بند ک کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی

اطلاعیه انتخاب جناب آقای پوریا قلی زاده بعنوان پژوهشگر برجسته کشوری

اطلاعیه انتخاب جناب آقای پوریا قلی زاده بعنوان پژوهشگر برجسته کشوری ...
يکشنبه 14 مهر 1398

انتخاب دانشجوی پژوهشگر برجسته کشوری مطابق بند ک کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی

اطلاعیه انتخاب جناب آقای کریم اصولی بستان آبادی بعنوان پژوهشگر برجسته کشوری

اطلاعیه انتخاب جناب آقای کریم اصولی بستان آبادی بعنوان پژوهشگر برجسته کشوری
يکشنبه 14 مهر 1398

انتخاب دانشجوی پژوهشگر برجسته کشوری مطابق بند ک کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی

اطلاعیه انتخاب سرکار خانم سمیه وند قانونی بعنوان پژوهشگر برجسته کشوری

اطلاعیه انتخاب سرکار خانم سمیه وند قانونی بعنوان پژوهشگر برجسته کشوری
چهارشنبه 10 مهر 1398

انتخاب دانشجوی پژوهشگر برجسته کشوری مطابق بند ک کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی

اطلاعیه انتخاب جناب آقای جعفر سلیمانی بعنوان پژوهشگر برجسته کشوری

اطلاعیه انتخاب جناب آقای جعفر سلیمانی بعنوان پژوهشگر برجسته کشوری
چهارشنبه 3 مهر 1398