برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم


کارگروه پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی

معرفی

کارگروه پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز متشکل از دبیر و مسئولین پژوهشی شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه است. این کارگروه عهده‌دار مسئولیت‌های ذیل می‌باشد:
  • دریافت طرح‌های دانشجویی
  • تشکیل و هدایت تیم‌های پژوهشی
  • برگزاری رویدادهای پژوهشی در سطوح دانشگاهی، منطقه‌ای و کشوری
اعضای کارگروه پژوهشی عضو شورای پژوهشی کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی دانشگاه بوده و با شرکت در جلسات این شورا، نقشی فعال و موثر در دریافت و ثبت طرح‌های دانشجویان دارند.

اعضای کارگروه پژوهشی
 


گزارش عملکرد


آخرین مقالات چاپ‌شده کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

آخرین طرح‌های تحقیقاتی ثبت‌شده کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 

فلوچارت ثبت طرح های دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز