چهارشنبه 7 تير 1396 - 03 شوال 1438
جستجو :
 
امروز : 37
ديروز : 92
ماه : 1145
 
  امروز
چهارشنبه
تير 1396
7
قمری:03 شوال 1438

میلادی:28 ژوئن 2017
 
 اخبار
شروع به کار دفتر فَکت در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دفتر فَکت در دانشکده بهداشت
شروع به کار دفتر فَکت در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دیدار دکتر کیهان ور و تعدادی از اعضای شورای کمیته مرکزی با دانشجویان علاقه مند به فعالیت در حوزه فن آوری، کارافرینی و تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت
کارگاه آشنایی با مفاهیم استراتژیک

کارگاه های سری تعالی مدیریت دفتر فَکت
کارگاه آشنایی با مفاهیم استراتژیک

ویزه اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشگاه و دانشکده ها
 با حضور پرفسور نفیسی

کارگاه نانودرماتولوژی
با حضور پرفسور نفیسی

استاد دپارتمان نانودرماتولوژی کالیفرنیا
آرشیو
 
 پیوندها
بنیاد ملی نخبگان
کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
شبکه همکار کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی تهران
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
انستیتو رویان
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی یزد
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
کمیته تحقيقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهركرد
دانشجویان برگزیده دانشگاه علوم پزشکی تبریز