جمعه 31 شهريور 1396 - 01 محرم 1439
جستجو :
 
امروز : 381
ديروز : 320
ماه : 8967
 
  امروز
جمعه
شهريور 1396
31
قمری:01 محرم 1439

میلادی:22 سپتامبر 2017
 
 اخبار
تاريخ 8 و 9 آذر ماه 1396

دوازدهمين كنگره پژوهشي ساليانه دانشجويان علوم پزشكي شرق كشور
تاريخ 8 و 9 آذر ماه 1396

به ميزباني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد
شروع به کار دفتر فَکت در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دفتر فَکت در دانشکده بهداشت
شروع به کار دفتر فَکت در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دیدار دکتر کیهان ور و تعدادی از اعضای شورای کمیته مرکزی با دانشجویان علاقه مند به فعالیت در حوزه فن آوری، کارافرینی و تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت
کارگاه آشنایی با مفاهیم استراتژیک

کارگاه های سری تعالی مدیریت دفتر فَکت
کارگاه آشنایی با مفاهیم استراتژیک

ویزه اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشگاه و دانشکده ها
آرشیو
 
 پیوندها
بنیاد ملی نخبگان
کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
شبکه همکار کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی تهران
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
انستیتو رویان
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی یزد
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
کمیته تحقيقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهركرد
دانشجویان برگزیده دانشگاه علوم پزشکی تبریز