جمعه 19 آذر 1395 - 10 ربيع الأول 1438
جستجو :
  آمار سايت
امروز : 35
ديروز : 215
ماه : 5433
 
  امروز
جمعه
آذر 1395
19
قمری:10 ربيع الأول 1438

میلادی:9 دسامبر 2016
 
 اخبار
طرح های تحقیقاتی، کنگره ها و کارگاهها

آیین نامه
طرح های تحقیقاتی، کنگره ها و کارگاهها

آیین نامه کمیته تحقیقات دانشجویی مربوط به طرح های تحقیقاتی، کنگره ها و کارگاهها
هزینه شرکت در کارگاهها

آیین نامه
هزینه شرکت در کارگاهها

آیین نامه مربوط به هزینه شرکت در کارگاهها و دوره های پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز
تشویق چاپ مقالات

آیین نامه
تشویق چاپ مقالات

آیین نامه تشویق چاپ مقالات
فرایند های کمیته تحقیقات دانشجویی

فرایندهای کمیته تحقیقات دانشجویی
فرایند های کمیته تحقیقات دانشجویی

فرایند های مربوط به کارگاهها- خلاصه مقالات(کنگره ها)- طرحهای تحقیقاتی- گزارش نهایی
انتخابات شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشحویی

فراخوان انتخابات
انتخابات شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشحویی

انتخابات شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشحویی
آرشیو
 
 پیوندها
بنیاد ملی نخبگان
کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
شبکه همکار کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی تهران
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
انستیتو رویان
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی یزد
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
کمیته تحقيقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهركرد
دانشجویان برگزیده دانشگاه علوم پزشکی تبریز