سه شنبه 29 اسفند 1396 - 03 رجب 1439
جستجو :
 
امروز : 110
ديروز : 136
ماه : 8110
 
  امروز
سه شنبه
اسفند 1396
29
قمری:03 رجب 1439

میلادی:20 مارس 2018
 
 انتخابات شورای مرکزی
 
 اخبار
با همکاری واحد rdcc برگزار می کند.

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت
با همکاری واحد rdcc برگزار می کند.

دوره آموزشی بهداشت، ایمنی و محیط زیست به مدت بیست ساعت
رویداد کارآفرینی هم نت

با تمرکز بر حوزه سالمندی
رویداد کارآفرینی هم نت

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با همکاری بنیاد ملی نخبگان برگزار می کند.
« نگارش و چاپ کتب علمی با همکاری ناشران بین‌المللی»

سمینار آموزشی
« نگارش و چاپ کتب علمی با همکاری ناشران بین‌المللی»

مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (NIMAD) در نظر دارد با همکاری شبکه جهانی آموزش و پژوهش‌های علمی (یوسرن) و معاونت بین‌الملل دانشکده پزشکی دانش ...
طرح های پژوهشی

فراخوان
طرح های پژوهشی

مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی سلامت سال ۹۶
ویژه دانشجویان دکتری تخصصی

کارگاه دوروزه روش های جستجو در مرور سیستماتیک
ویژه دانشجویان دکتری تخصصی

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده تغذیه و علوم غذایی
آرشیو
 
 پیوندها
بنیاد ملی نخبگان
کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
شبکه همکار کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی تهران
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
انستیتو رویان
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی یزد
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
کمیته تحقيقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهركرد
دانشجویان برگزیده دانشگاه علوم پزشکی تبریز